Skoči na glavno vsebino

 

Svet zavoda imenuje in razrešuje ravnatelja, sprejema program šole, letni delovni načrt in poročilo o njegovi uresničitvi, odloča o uvedbi nadstandardnih in drugih programov, obravnava poročila o vzgojni oziroma izobraževalni problematiki, odloča o pritožbah v zvezi s statusom učenca kot drugostopenjski organ ter v zvezi s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi delavcev iz delovnega razmerja, obravnava zadeve, ki mu jih predloži učiteljski zbor, šolska inšpekcija, sindikat, svet staršev, skupnost učencev. Opravlja tudi druge naloge, določene z zakonom in aktom o ustanovitvi.

Svet šole se sestaja po potrebi, običajno pa se v šolskem letu sestane 3 krat. Predsednica sveta zavoda je Štefka Smej.

Svet šole opravlja naloge, določene z zakonom in aktom o ustanovitvi.

 

Člani Sveta zavoda OŠ Cerkvenjak-Vitomarci, 2019/20

Štefka Smej (predsednica)OŠ Cerkvenjak – Vitomarci, (od 28. 5. 2020)
Angelca PeklarOŠ Cerkvenjak – Vitomarci, (od 28. 5. 2020)
Andreja ČernelOŠ Cerkvenjak – Vitomarci; POŠ Vitomarci, (od 28. 5. 2020)
Irena Kozar (namestnica predsednice)OŠ Cerkvenjak – Vitomarci; Vrtec Cerkvenjak, (od 28. 5. 2020)
Alenka NovakOŠ Cerkvenjak – Vitomarci; POŠ Vitomarci, (od 28. 5. 2020)
Jerneja ČehSvet staršev
Petra ŽnidaričSvet staršev (od 29. 9. 2022)
Melanija ZorkoSvet staršev
Denis PlojObčina Cerkvenjak
Primož ČučekObčina Cerkvenjak
Petra HanželObčina Sv. Andraž v Slov. g.

(Skupno 525 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost