Skoči na glavno vsebino
 

 

EKOŠOLA  2023/2024

Ekokoordinatorica:  Iris Banič   (e-mail)

Program Ekošola je mednarodno uveljavljen program celostne okoljske vzgoje in izobraževanja, namenjen spodbujanju in večanju ozaveščenosti o trajnostnem razvoju med učenci skozi njihov vzgojni in izobraževalni program ter skozi aktivno udejstvovanje v lokalni skupnosti in širše.

Temeljna načela delovanja programa Ekošola
Osnovno načelo delovanja programa Ekošola je, da bodo učenci kmalu v prihodnosti vplivali in sprejemali pomembne odločitve na vseh ravneh našega življenja. Skozi dejavnosti v programu postajajo ambasadorji za uresničevanje trajnostnega razvoja ter vplivajo tudi na obnašanje odraslih ter spreminjajo njihove vzorce ravnanja. Program Ekošola je šola za življenje, zato v njem uresničujemo naslednja načela:

 • skrb za človeka vključuje varovanje zdravja, izgradnjo medsebojnih odnosov ter skrb za okolje in naravo,
 • okoljska vzgoja je sestavni del ciljev in vsebin vsakega predmeta v izobraževalnem programu,
 • naravoslovne dejavnosti povezujejo cilje in vsebine med predmeti,
 • vrednostni cilji so sestavni del življenja šole,
 • dejavnosti mladih so odraz ustvarjalnosti, novih idej in konkretnih akcij oziroma projektov,
 • vzgojno delo znotraj šole je celovito in povezano z lokalno skupnostjo in odločevalci,
 • prihodnost je v povezovanju mladih med državami Evrope in sveta.

Prednosti
Ekošola bogati čustvene vezi otrok in mladih do narave. Uči jih spoštovati drugačnost in ceniti naravne dobrine. Učencem in učiteljem daje priložnost, da znanje, ki ga pridobijo pri pouku, uporabijo v vsakdanjem življenju v šoli in izven nje. Za izpeljavo ciljev okoljskega izobraževanja izbira zanimive metode dela ter učencem pomaga uporabiti znanje, ki so ga osvojili pri pouku, za reševanje vsakdanjega življenja.

 

PROJEKTI 

HRANA NI ZA TJAVENDAN ODPADKOM DAJEMO NOVO ŽIVLJENJE LEAF – ZNANJE O GOZDOVIH EKOBRANJE ZA EKOŽIVLJENJE
EKOKVIZ OŠ NE ZAVRZI OBLEK, OHRANI PLANET! VODA – NAŠE BOGASTVO PODNEBNE SPREMEMBE IN BIOTSKA PESTROST

 

AKTIVNOSTI

 1. Vključevanje učencev v urejanje okolice ustanove – pometanje, pobiranje odpadkov, grabljenje, sajenje, pletje, ipd.
 2. Vzdrževanje okolice šole (trave, zelenice, sadovnjaka, drugo …)
 3. Umetniško ustvarjanje iz ekomaterialov
 4. Spodbujanje in izvajanje pohodov in planinskih izletov v naravo
 5. Ozaveščanje o varčni rabi vode z opozorili oziroma napisi nad umivalniki
 6. Izdelovanje opozorilnih in ozaveščevalnih nalepk za stikala in elektronske naprave
 7. Uporaba elektronske pošte za komuniciranje s starši
 8. Tradicionalni slovenski zajtrk
 9. Priprava okoljskih vsebin za program šolskega radia

 

ZBIRALNE  AKCIJE

Zbiranje izrabljenih tonerjev in kartuš Zbiranje odpadnega papirja in kartona

 

 


 

(Skupno 334 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost